Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες

Σανδραβέλης, Αριστείδης

Η συγγραφή αυτής της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξέταση των μεθόδων ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Για την ευκολότερη κατανόηση και την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης που περιγράφονται μέσα στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως της χρονικής περιόδου 1998 - 2000 της εταιρίας Πετζετάκις Α.Ε. Η συλλογή του υλικού προήλθε από το πρόγραμμα PROFILE ANALYTICS που είναι εγκατεστημένο στα εργαστήρια του τμήματος χρηματοοικονομικών εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη). Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται εκτεταμένη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης γίνεται αναφορά στους βασικούς σκοπούς, και στους αντικειμενικούς στόχους της ανάλυσης αυτής. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στους αριθμοδείκτες, που θα μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Πετζετάκις Α.Ε. Τέλος το τρίτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν την ανάλυση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.