Ο ρόλος της συσκευασίας στην αειφόρο ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο ρόλος της συσκευασίας στην αειφόρο ανάπτυξη

Κοντού, Μελπομένη-Μαρία

Αυτή η εργασία: παρέχει στο σχεδιαστή τη δυνατότητα να λάβει έξυπνες, καταρτισμένες αποφάσεις κάθε στιγμή, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού της συσκευασίας. Προσφέρει μία διεξοδική επισκόπηση των ζητημάτων του σχεδιασμού της βιώσιμης συσκευασίας από κορυφαίους επαγγελματίες, σχεδιαστές, μηχανικούς, εμπόρους, ψυχολόγους και οικολόγους. Περιγράφει τα υλικά και τις διαδικασίες στην τρέχουσα χρήση τους και βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει πώς αλληλεπιδρούν Με αξιόπιστες πληροφορίες και ιδέες, ο Ρόλος της Συσκευασίας στην Αειφόρο Ανάπτυξη παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης του ίδιου του προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το οικολογικό του αποτύπωμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αειφορική ανάπτυξη
Συσκευασία, Υλικά της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.