Η οικονομία του νομού Πρέβεζας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η οικονομία του νομού Πρέβεζας

Βάσσιος, Θεόδωρος

Αντικείμενο της εν λόγω εργασίας είναι η οικονομία του Νομού Πρέβεζας. Στόχος ήταν αφού πρώτα γίνει μία σύντομη περιγραφή του νομού να δοθεί με σαφήνεια στον αναγνώστη ποιο είναι το αντικείμενό ενασχόλησης των κατοίκων , τι είδους επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται , τι παραγωγή έχει ο νομός στους διάφορους τομείς , ποιες οι υπάρχουσες υποδομές και τέλος ποιο είναι το σχέδιο ανάπτυξη του νομού ,ποιοι οι στόχοι του καθώς και με ποίό τρόπο αυτοί θα επιτευχθούν στο άμεσο μέλλον. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η πληθυσμιακή κατάσταση του νομού από το 1961 έως σήμερα όπως επίσης ποια είναι η ηλικιακή και πληθυσμιακή διάρθρωση των κατοίκων. Επίσης αναλύονται ο πρωτογενής , ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας αντίστοιχα. Γίνεται εκτενή αναφορά στις υποδομές που διαθέτει ο νομός ενώ στα επόμενα κεφάλαια τίθονται οι στόχοι που θέτει ο νομός για τα προσεχή έτη καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί θα υλοποιηθούν .

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.