Η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η προοπτική ενός κλάδου: η περίπτωση των μαρμάρων του νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η προοπτική ενός κλάδου: η περίπτωση των μαρμάρων του νομού Κοζάνης

Καραδήμου, Περιστέρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία που αφορά την, ανάπτυξη, την εξέλιξη και τις προοπτικές στον κλάδο του μαρμάρου στον Νομό Κοζάνης. Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχει στοιχεία του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Περιγράφουμε τι συμβαίνει στον κλάδο του μαρμάρου παγκόσμια, πια τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα, πως διαδραματίζεται η προοπτική του, καθώς και τα μέτρα ενισχύσεις του. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ανάπτυξη και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του κλάδου στην Ενωμένη Ευρώπη. Παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά οικονομικής ανάπτυξης και διεθνοποίησης του κλάδου, οι τεχνολογικές καινοτομίες που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής, στα προϊόντα και στην οργάνωση, η πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κλάδος του μαρμάρου στην Ελλάδα, ως αναφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές του. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην οικονομική ταυτότητα της περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας, όπου και επισημαίνονται τα χαρακτηρίστηκα που κάνουν την Δυτική Μακεδονία να είναι αναπτυξιακή. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται ο κλάδος του μαρμάρου στην Δυτική Μακεδονία, γίνεται λεπτομερής αναφορά για το μάρμαρο ως προϊόν, στα χαρακτηριστικά του, για την δομή του κλάδου, για την παραγωγή του, για τις εφαρμογές τεχνολογιών που σχετίζονται με τα προϊόντα, με τη συνεργασία και τα δίκτυα επιχειρήσεων, με την επιμόρφωση και την συμβολή των εργαζομένων για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε τεχνολογία και καινοτομία, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους καλύπτουν σήμερα οι επιχειρήσεις τις ανάγκες για τεχνολογία και τέλος τις προτάσεις για την βιωσιμότητα των μαρμάρων στο Νομό Κοζάνης. Και τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν μετά την ενασχόληση με το θέμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρμαρο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.