Μηχανικές ιδιότητες βιοπολυμερών και νανοσυνθέτων τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μηχανικές ιδιότητες βιοπολυμερών και νανοσυνθέτων τους

Μαλίνης, Ιωάννης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μορφοποίηση βιοπολυμερών και νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών για βιοϊατρικές εφαρμογές, καθώς επίσης και η μελέτη των μηχανικών χαρακτηριστικών τους. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή και περιγράφονται η χημική δομή και οι ιδιότητες τους. Τα υλικά που περιγράφουμε είναι το πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA), η βιονόλη (PBSA), το πολύ(γαλακτικό-γλυκολικό οξύ (PLGA) και νανοσύνθετα με φυλλόμορφο ορυκτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα φυλλόμορφα ορυκτά της αργίλου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτά εμφανίζουν. Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην ιξοδοελαστική συμπεριφορά των υλικών και η μέθοδος της δυναμομηχανικής θερμικής ανάλυσης (DMTA). Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στις έννοιες της αξονικής τάσης - παραμόρφωσης υπό εφελκυστικά φορτία καθώς και στη δοκιμή εφελκυσμού. Το Κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι μέθοδοι μορφοποίησης πολυμερών που χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή η εκβολή πολυμερών και η χύτευση με συμπίεση. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων όπως προέκυψαν από τις δύο μεθόδους. Τέλος γίνετε σχολιασμός των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυμερή
Νανοτεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.