Μηχανικές ιδιότητες βιοπολυμερών και νανοσυνθέτων τους

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Μηχανικές ιδιότητες βιοπολυμερών και νανοσυνθέτων τους

Μαλίνης, Ιωάννης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μορφοποίηση βιοπολυμερών και νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών για βιοϊατρικές εφαρμογές, καθώς επίσης και η μελέτη των μηχανικών χαρακτηριστικών τους. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή και περιγράφονται η χημική δομή και οι ιδιότητες τους. Τα υλικά που περιγράφουμε είναι το πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA), η βιονόλη (PBSA), το πολύ(γαλακτικό-γλυκολικό οξύ (PLGA) και νανοσύνθετα με φυλλόμορφο ορυκτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα φυλλόμορφα ορυκτά της αργίλου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτά εμφανίζουν. Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην ιξοδοελαστική συμπεριφορά των υλικών και η μέθοδος της δυναμομηχανικής θερμικής ανάλυσης (DMTA). Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στις έννοιες της αξονικής τάσης - παραμόρφωσης υπό εφελκυστικά φορτία καθώς και στη δοκιμή εφελκυσμού. Το Κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι μέθοδοι μορφοποίησης πολυμερών που χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή η εκβολή πολυμερών και η χύτευση με συμπίεση. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων όπως προέκυψαν από τις δύο μεθόδους. Τέλος γίνετε σχολιασμός των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυμερή
Νανοτεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)