Έλεγχος ποιότητας νερού – Εφαρμογή στις αρδεύσεις

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Έλεγχος ποιότητας νερού – Εφαρμογή στις αρδεύσεις

Μοσχόβη, Αλίκη

Το νερό έχει την ικανότητα να διαλύει μεγάλη ποικιλία ουσιών. Πολλά χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις διαλύονται στο νερό και ορισμένες από αυτές μεταφέρονται με την επίγεια και υπόγεια κίνησή του σε διάφορα σημεία της επιφάνειας της γης. Η συνεχής ζήτηση νερού κατάλληλης ποιότητας, η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, η αύξηση των πηγών ρύπανσης, δημιουργούν πολλά και μεγάλα προβλήματα. Η ποιότητα του νερού είναι πολύ σημαντική για την σωστή ανάπτυξη των φυτών και γενικά όλων των οργανισμών. Το πρόβλημα της ποιότητας (και επομένως της καταλληλότητας του νερού για αρδεύσεις) αποτελεί παράγοντα πολύ σημαντικό για την γεωργική ανάπτυξη. Η λήψη δειγμάτων για τη διενέργεια μετρήσεων και αναλύσεων για την ποιότητα του νερού πρέπει να γίνεται με βάση πρότυπες μεθόδους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη και εκτίμηση της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται για πότισμα δεν είναι και τόσο εύκολη δουλεία. Και τούτο γιατί, εκτός από την ποσότητα των συνολικών αλάτων και το είδος τους, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως είναι το έδαφος, το είδος της φυτείας, οι κλιματολογικές συνθήκες, η μέθοδος και η συχνότητα ποτίσματος και η εμπειρία του γεωργού. Επομένως, πρέπει να γίνει κατανοητή η επίδραση του νερού στο έδαφος και στα φυτά έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού που μπορούν να μειώσουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά την παραγωγή. Αφού έχουν ελεγχθεί όλοι οι παράμετροι για την ποιότητα και την καταλληλότητα του νερού είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα πάντα με τα όρια που ορίζει η Νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Λίμνες - Ελλάδα
Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)