Σχεδίαση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σχεδίαση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Δημητρίου, Στέργιος
Μπαφέρου, Κωνσταντίνα

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση ενός διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας καθώς και υπηρεσίες στους φοιτητές του τμήματος. Ο σταθμός πληροφόρησης θα αντλεί πληροφορίες από μια βάση δεδομένων του τμήματος και θα γίνει προσπάθεια ενοποίησης των υπηρεσιών του με αυτές που θα προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του τμήματος. Για την ολοκλήρωση της υλοποίησης κρίνεται απαραίτητο να μελετηθούν αρχικά θέματα εργονομίας σταθμών πληροφόρησης. Το στυλ αλληλεπίδρασης με έναν σταθμό πληροφόρησης δεν είναι συνηθισμένο και απαιτεί μελέτη από βασικές αρχές. Ο οθόνη αφής φέρνει έναν πιο φυσικό τρόπο αλληλεπίδρασης αλλά υπεισέρχονται και μειονεκτήματα όπως μικρότερη ακρίβεια και μεγαλύτερη κόπωση. Στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού πρέπει να μελετηθεί η επίδραση του σταθμού πληροφόρησης στην κοινωνία, να καθοριστούν οι στόχοι ενός σταθμού πληροφόρησης σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ικανότητες και στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέλος μετά την υλοποίηση θα οριστεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης του σταθμού πληροφόρησης με σκοπό την εύρεση των ευχρηστικών λαθών στη διεπιφάνεια χρήσης για τον μελλοντικό επανασχεδιασμό του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Σχεδιασμός συστημάτων
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.