Διαχείρηση αποθεμάτων = Inventory control

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διαχείρηση αποθεμάτων = Inventory control

Ούπαλα, Ελευθερία

Το θέμα της εργασίας αφορά την διαχείριση των αποθεμάτων και βασίζεται πάνω στα μαθήματα που έχω διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρω την ευρύτερη έννοια των αποθεμάτων και περιγράφω την σπουδαιότητά τους μέσα στην επιχείρηση. Στη συνέχεια, επεκτείνω την αναφορά στην διαχείρισή τους και πιο συγκεκριμένα, το πώς μπορεί να γίνει καλύτερη η διαχείρισή τους προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστο κέρδος και ελάχιστο κόστος για την επιχείρηση. Η διαχείριση των αποθεμάτων, όπως θα διαβάσετε στη συνέχεια, κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στην πορεία μιας επιχείρησης. Ο τρόπος που αποθηκεύονται, διατηρούνται, μεταφέρονται, αγοράζονται και πωλούνται τα αποθέματα μπορούν να κρίνουν το μέλλον της, καθώς ένα μικρό λάθος μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στις παραγγελίες, καταστροφή των αποθεμάτων και σπατάλη ή άχρηστη επένδυση κεφαλαίου. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τρόπους καλής πρόβλεψης της ζήτησης ενός προϊόντος. Η σωστή πρόβλεψη της ζήτησης βοηθά στους διαχειριστές να γνωρίζουν τι ποσότητες αποθεμάτων θα πρέπει να παραγγείλουν και επομένως να γίνει σωστότερη η διαχείριση των αποθεμάτων. Η πρόβλεψη της ζήτησης μπορεί να γίνει ποσοτικές αλλά και ποιοτικές μεθόδους. Οι ποσοτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν στατιστικές εξισώσεις διαφόρων ειδών, ενώ οι ποιοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται όταν οι μεταβλητές δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και επομένως η ζήτηση κρίνεται από συζητήσεις και κρίσεις ειδικών. Το τρίτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει μοντέλα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να βοηθήσουν ένα διαχειριστή στο να πάρει σωστές αποφάσεις για την διαχείριση των αποθεμάτων. Η πρόβλεψη της ζήτησης που, όπως είπαμε, αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο είναι ένας σημαντικός συντελεστής ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα μοντέλα. Τα μοντέλα μπορούν να λειτουργούν με ανεξάρτητη ή εξαρτημένη ζήτηση και καλύπτουν πολλές περιπτώσεις όπου χρειάζεται να γίνει σωστή διαχείριση των αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση θέλει να βρει την οικονομική ποσότητα παραγγελίας ή όταν θέλει να λειτουργεί με ελλείψεις ή όταν έχει εκπτώσεις στην αγορά των αποθεμάτων της ή όταν θέλει να παράγει μόνη της τα αποθέματά της ή όταν προτιμά μια σταθερή ποσότητα παραγγελίας και ακόμη όταν θέλει να κάνει περιοδική επιθεώρηση των αποθεμάτων της.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποθέματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.