Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων: μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου = Safety and hygiene of workers - Assessment study of occupational risk

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων: μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου = Safety and hygiene of workers - Assessment study of occupational risk

Βλάχος, Αθανάσιος

Σκοπός του περιεχομένου της εργασίας είναι να βοηθήσει τους εργοδότες των επιχειρήσεων,να επιτυγχάνουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Περιλαμβάνει ένα σύνολο καλών πρακτικών, η εφαρμογή των οποίων εξασφαλίζει τη μείωση των συνηθέστερων επαγγελματικών κινδύνων, αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρακτικές εκείνες που μειώνουν ή εξαλείφουν τον κίνδυνο. Βέβαια , γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό, παρουσιάζονται επίσης και πρακτικές που αφορούν στην προφύλαξη ή/ και την προειδοποίηση των εργαζομένων, καθώς και τη μείωση των συνεπειών των ατυχημάτων . Η καλή εκτίμηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων από την εργασία απαιτεί πολλές φορές ειδικές γνώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Εργασία και εργαζόμενοι - Υγεία και υγιεινή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.