Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας

Παπαϊωάννου, Ευθυμία
Σοδάτου, Παναγιώτα

Στην εργασία αυτή επιδιώκουμε να ερμηνεύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Αρχικά αναφερόμαστε στις εξελίξεις όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό χώρο σε σχέση με την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) και τα στάδια μετάβασης σ’αυτή. Στη συνέχεια αναφερόμαστε γενικά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τρόπο με τον οποίο συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού της. Στο δεύτερο κεφάλαιο επεκτεινόμαστε στη λειτουργία του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) και τους στόχους του. Αναφερόμαστε στο σκοπό και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Επίσης κάνουμε μια ιστορική αναδρομή του ευρώ και της μετάβασής του στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με το τρίτο κεφάλαιο που εδώ επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη βοήθειά της για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις συνέπειες της εφαρμογής του ευρώ στα μικροοικονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη, συμπεραίνοντας τις αλλαγές που έχει προκαλέσει σε διάφορους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ευρωπαϊκή οικονομία
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.