Ασύρματες τεχνολογίες m-commerce

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ασύρματες τεχνολογίες m-commerce

Κωνσταντινίδου, Σωτηρία
Καραπάνος, Περικλής

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τι ακριβώς είναι το κινητό εμπόριο, τα πεδία εφαρμογής του, ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν από την χρήση του, ποιές είναι οι τεχνολογίες με τις οποίες υλοποιείται και πως διασφαλίζεται η αξιοπιστία του. Το Κεφάλαιο 1 αναφέρεται στις βασικές έννοιες του κινητού εμπορίου. Το Κεφάλαιο 2 κάνει μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επικοινωνίας. Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τα πρωτόκολλα επικοινωνιών διαδικτύου. Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τις γλώσσες ανάπτυξης των εφαρμογών και τα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών. Το Κεφάλαιο 5 κάνει μια συνοπτική περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης μιας εφαρμογής κινητού εμπορίου. Το Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει τα ασύρματα προσωπικά και τοπικά δίκτυα. Το Κεφάλαιο 7 παρουσιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Το Κεφάλαιο 8 αναφέρεται στην ασφάλεια των επικοινωνιών στα πλαίσια του κινητού εμπορίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.