Οι επενδύσεις στο νομό Καβάλας: βάσει των νόμων 1892/90 και 2601/98 και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leader I και Leader II

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι επενδύσεις στο νομό Καβάλας: βάσει των νόμων 1892/90 και 2601/98 και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leader I και Leader II

Καλονικίδου, Παναγιώτα

Η παρακάτω εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στον Νομό Καβάλας σε όλους τους τομείς οικονομίας, χρηματοδοτούμενους από τους Αναπτυξιακούς Νόμος 1892 και 2601, που τέθηκαν σε εφαρμογή το 1990 και 1998 αντίστοιχα, καθώς και τις αγροτουριστικές επενδύσεις ειδικότερα που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER I και LEADER II . Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη ήταν να διαπιστωθεί σε ποιο τομέα οικονομίας βασίζεται η οικονομία του νομού Καβάλας μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν στα πλαίσια προγραμμάτων επιδότησης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Στην εργασία, πέρα από μια σύντομη αναφορά στον Νομό Καβάλας και την οικονομία του, εμφανίζεται χωριστά καθένας από εξεταζόμενους νόμους και προγράμματα και παρουσιάζονται τόσο οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτών όσο και τα βασικότερα στοιχεία τους με κάποια επιμέρους συμπεράσματα. Παράλληλα γίνονται κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των ομοειδών αντικειμένων και των αποτελεσμάτων που φέρουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Κοινοτικά προγράμματα
Επενδύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.