Κατασκευή και διατήρηση οικοσυστήματος τροπικού υφάλου: θεωρία και πράξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κατασκευή και διατήρηση οικοσυστήματος τροπικού υφάλου: θεωρία και πράξη

Μόκαλης, Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής του θαλασσινού ενυδρείου και πρέπει καταρχήν να αποφασιστεί με τι είδη ψαριών, γιατί διαφορετικός εξοπλισμός και συνθήκες απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Στην πορεία φυσικά μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνση και ο στόχος, αλλά αυτό συνήθως επιβαρύνει οικονομικά λόγω αντικατάστασης εξοπλισμού και ζωντανών και οδηγεί πολλές φορές σε συμβιβασμούς. Κάποιες κατηγορίες θαλασσινών ενυδρείων με τις οποίες μπορεί κάποιος να ασχοληθεί είναι τα εξής : με είδη της μεσογείου (μεσογειακό), με ένα συγκεκριμένο είδος οργανισμών (species tank), όπως είναι για παράδειγμα οι ιππόκαμποι, οι ανεμώνες κλπ, μόνο με τροπικά ψάρια (fish-only) ή τροπικού υφάλου με κοράλλια (reef). Στην εργασία περιγράφεται ο εξοπλισμός (φυσικός και τεχνικός). Στο επόμενο μέρος της εργασίας περιγράφεται η κατασκευή των επιμέρους τμημάτων του ενυδρείου με την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Στο τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα

Thesis
NonPeerReviewed

Οικοσυστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.