Βασικές αριθμητικές πράξεις δίχως περιορισμό ψηφίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Βασικές αριθμητικές πράξεις δίχως περιορισμό ψηφίων

Μαχρέμης, Βασίλειος

Η εξοικείωση των ανθρώπων με τους αριθμούς και τις αριθμητικές πράξεις είναι μία από τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την παραπέρα μαθηματική τους εκπαίδευση. Παράλληλα, η ικανότητα να κατανοεί κανείς αριθμητικά δεδομένα και να εκτελεί αριθμητικούς υπολογισμούς με σχετική ευχέρεια είναι επίσης ένα στοιχειώδες εφόδιο για την καθημερινή ζωή. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ιστορία της αριθμητικής. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία της βιβλιοθήκης για την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων σε προγράμματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προσπάθειες για τη λύση των προβλημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μαθηματικά
Συναρτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.