Σχεδιασμός και παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σχεδιασμός και παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά

Βουτσινά, Σταματία
Αρχιτεκτονίδου, Αναστασία

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η ενδελεχής παρουσίαση της έννοιας της ανακύκλωσης και των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων στις διαδικασίες παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη είναι η προβολή των βασικών πολιτικών που έχουν θεσπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορούν την παροχή του πλαισίου για την ανάπτυξη προϊόντων που προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά. Τα υλικά αυτά εξετάζονται λεπτομερώς και συγχρόνως παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι επεξεργασίας τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.