Μελέτη υπερκατασκευής λεωφορείου (mini-bus) επάνω σε πλαίσιο = Research of the contruction of a bus on a chassis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη υπερκατασκευής λεωφορείου (mini-bus) επάνω σε πλαίσιο = Research of the contruction of a bus on a chassis

Γκανάτσιος, Κωνσταντίνος

Στην μελέτη αυτή θα αναπτυχθούν τα βήματα υπερκατασκευής ενός αυτοφερόμενου πλαισίου οχήματος σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών 74/408/ΕΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 96/37/ΕΚ και 2005/39/ΕΚ, 77/541/ΕΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 96/36/ΕΚ, 2000/3/ΕΚ και 2005/40/ΕΚ, 76/115/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 96/38/ΕΚ και 2005/41/ΕΚ. Για την υπερκατασκευή δεν απαιτείται μελέτη αντοχής, αφού πρόκειται για πιστοποιημένα υλικά με έγκριση τύπου, που η αντοχή των υλικών βρίσκεται εντός των ορίων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονισμών. Ο υπολογισμός των αναπτυσσόμενων τάσεων υπό την ενέργεια των μέγιστων φορτίων που προβλέπονται από τους κανονισμούς γίνεται από τα κύρια δομικά μέρη της κατασκευής και διάφορα επί μέρους στοιχεία, όπως κοχλίες, συγκολλήσεις και διάφορα ενδιάμεσα στοιχεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευές
Μεταφορές - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.