Ανοιχτή και κλειστή καινοτομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανοιχτή και κλειστή καινοτομία

Καλλικράγα, Ναυσικά

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κλειστή και την ανοιχτή καινοτομία και αποτελείται από τα εξής 8 κεφάλαια: Στο κεφάλαιο 1 δίνεται ο ορισμός της καινοτομίας καθώς και μία αναφορά στα επί μέρους είδη αυτής. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το είδος της κλειστής καινοτομίας και οι λόγοι που οδήγησαν στη διάβρωση αυτής. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μία εισαγωγή στην ανοικτή καινοτομία καθώς παρουσιάζεται και το μοντέλο εφαρμογής αυτής. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μία αναφορά στην υποκίνηση καινοτομιών μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού, ο οποίος αποτελεί βασικό παράγοντα της ανοικτής καινοτομίας. Στο κεφάλαιο 5 γίνεται μία αναφορά στους μεσολαβητές γνώσης, οι οποίοι αποτελούν οντότητες που συμβάλλουν στην ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση από τις επιχειρήσεις. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται μία αναφορά στα πλεονεκτήματα που έχει μία επιχείρηση, η οποία εφαρμόζει την ανοικτή καινοτομία. Στο κεφάλαιο 7 δίδεται μία λίστα με τις 100 πιο γνωστές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο που προχώρησαν στην εφαρμογή της ανοικτής καινοτομίας. Τέλος, στο κεφάλαιο 8 γίνεται μία παρουσίαση από σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.