Δείκτες καινοτομίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Δείκτες καινοτομίας

Παπαγεωργίου, Παυλίνα

H καινοτομία είναι ένα δυσνόητο πράγμα που η μέτρηση της και η χρησιμοποίηση του αποτελέσματος μπορεί εύκολα να αποδειχθεί πολύπλοκη. Οι επιχειρήσεις το θέλουν και προσπαθούν να το μετρήσουν αλλά εστιάζουν στα λανθασμένα πράγματα. Η μέτρηση είναι πραγματικά θεμελιώδες και ζωτικής σημασίας θέμα για την επιτυχία της καινοτομίας. Ωστόσο, η επιτυχία της καινοτομίας δεν εξαρτάται από τις μετρήσεις και από μεμονωμένα στοιχεία ή και τη συζήτηση αυτών. Στην εργασία γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό ενός συστήματος μέτρησης, στη μέτρηση δημιουργίας της αξίας, στο ρόλο της ηγεσίας, στην οργάνωση των πρωτοβουλιών και στη διαδικασία της καινοτομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.