Διοίκηση κοινωνικών οργανισμών: ο φορέας διαχείρισης Αωού, Βίκου και Πίνδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διοίκηση κοινωνικών οργανισμών: ο φορέας διαχείρισης Αωού, Βίκου και Πίνδου

Λαζαρίδης, Δημήτριος

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη των Μ.Κ.Ο. σ’ ότι αφορά την διοικητική τους δομή και λειτουργία μέσα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι το νομικό, το οικονομικό, το διαχειριστικό και το φορολογικό σύστημα εντός του οποίου λειτουργούν στην χώρα μας καθώς και των αποτελεσμάτων που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, επειδή η μορφή, η στελέχωση και η ποιότητα της διαχείρισης στους υπό μελέτη Φορείς επηρεάζουν άμεσα την λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους, με την παρούσα εργασία, επιχειρείται, αφ’ ενός η μελέτη και η παρουσίαση της οργανωτικής δομής και των δράσεων, αφ’ ετέρου η καταγραφή των λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, μέχρι και σήμερα, ένας τέτοιος φορέας όπως είναι ο Φορέας Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.