Η ελληνική αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ελληνική αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Σμαραγδή, Χριστίνα

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση της διεθνούς αγοράς ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Η έρευνα αποκαλύπτεται σε τρία βασικά κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το ελαιόλαδο και η σχέση αυτού με την Ελλάδα. Γενικά αναλύονται: η διαδικασία παραγωγής του, οι βασικότερες κατηγορίες και τύποι ελαιολάδου, οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής του προϊόντος και η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα στον κόσμο, εστιάζοντας στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η παγκόσμια αγορά ελαιολάδου. Σε γενικές γραμμές αναφέρεται η παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση ελαιολάδου καθώς και η εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα των κυριότερων χωρών στον τομέα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η διεθνής εικόνα της παραγωγής του προϊόντος παλαιότερα, σήμερα και στο άμεσο μέλλον. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση του συστήματος του μάρκετινγκ και της στρατηγικής προώθησης του ελαιολάδου από τις τρεις μεγαλύτερες χώρες σε παραγωγή και εξαγωγή λαδιού. Προς τούτοις, προσδιορίζεται ο τρόπος διείσδυσης των χωρών της Ιταλίας και Ισπανίας στις μεγάλες αγορές του κόσμου. Τέλος, μετά από συστηματική μελέτη και ανάλυση, προκύπτουν τα συμπεράσματα που αποτελούν και την κατακλείδα της έρευνας. Σ’ αυτήν επιγραμματικά αναφέρονται οι κυριότερες χώρες παραγωγής αλλά και κατανάλωσης ελαιολάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Μάρκετινγκ
Διεθνής αγορά
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.