Αρχές τεχνικού σχεδιασμού = Technical systems design

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αρχές τεχνικού σχεδιασμού = Technical systems design

Θεοδωροπούλου, Χριστίνα

Κατά την βιομηχανική επανάσταση, η επιστήμη της σχεδιάσεως που ονομάσθηκε κατόπιν αναλυτική γεωμετρία, ανακαλύφθηκε πρώτα στην Γ αλλία. Η Γ αλλία λοιπόν προχώρησε πολύ στις βιομηχανικές επιστήμες και την τεχνολογία. Πιο πρόσφατα έγινε μια δεύτερη επανάσταση με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο σχεδιασμός και η σχεδίαση μπορούν τώρα να γίνονται σε τρεις διαστάσεις. Άλλες αλλαγές γίνονται τόσο γρήγορα, ώστε είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι τρόποι με τους οποίους προετοιμάζονται τα σχέδια και οι σχεδιασμοί έχουν αλλάξει, δεν έχει αλλάξει το σύστημα του τεχνικού σχεδιασμού. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα γνωρίσουμε τις αρχές και τις εφαρμογές του τεχνικού σχεδιασμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Σχέδιο, Βιομηχανικό
AutoCAD

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.