Το γυαλί και η εικαστική του χρήση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το γυαλί και η εικαστική του χρήση

Μακρυγιαννάκης, Αντώνιος

Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της εικαστικής χρήσης του γυαλιού. Η εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερα κεφάλαια, όπου το κάθε κεφάλαιο μας δίνει διάφορες πληροφορίες που αφορούν το θέμα μας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη αναδρομή από το παρελθόν προς το μέλλον της ιστορίας και της εξέλιξης του γυαλιού. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνετε ο ορισμός του και κάποια άλλα γενικά στοιχεία όσον αφορά την σύσταση, της διαδικασίες παραγωγής, της ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα είδη και της χρήσεις της υάλου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνετε μια αναφορά σε τεχνικές κατασκευής γυάλινων αντικειμένων, όπως και σε ανάλυση των κατεργασιών και των μορφοποιήσεων του γυαλιού από τους καλλιτέχνες, με την βοήθεια πλούσιου φωτογραφικού υλικού για την καλύτερη κατανόηση τους. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται το γυαλί ως εικαστικό υλικό, και πώς το γυαλί κατέληξε να είναι καλλιτεχνικό μέσο έκφρασης. Επίσης αναφέρονται τεχνικές διακόσμησης του γυαλιού όπως και βιογραφίες και έργα σπουδαίων καλλιτεχνών. Ακολουθεί η βιβλιογραφία για τις πηγές που αντλήσαμε τις πληροφορίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Διακόσμηση
Γυαλί - Βιομηχανία και εμπόριο - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.