Διαφήμιση στο internet και κόστος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαφήμιση στο internet και κόστος

Κουτσοθεοδώρου, Βασιλική
Παπαδοπούλου, Σωτηρία

Η ευρεία χρήση του διαδικτύου συντέλεσε στην έναρξη διαφόρων δραστηριοτήτων όπως είναι η ηλεκτρονική διαφήμιση. Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ηλεκτρονική διαφήμιση και στο κόστος της διαφήμισης μέσω διαδικτύου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την ηλεκτρονική διαφήμιση γενικότερα. Παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στα οφέλη που προσκομίζει τόσο ο καταναλωτής όσο και η εταιρία από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τέλος παρουσιάζονται κάποια γενικά χαρακτηριστικά τόσο της παραδοσιακής όσο και της on line διαφήμισης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου, καθώς και για τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής διαφήμισης στο διαδίκτυο. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο κόστος σχεδιασμού, διαφήμισης σε διάφορα site, στο κόστος φιλοξενίας σε site καθώς και το κόστος κατοχύρωσης ονόματος domain.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.