Μια εξέταση βάση τις μορφές χρηματοδότησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μια εξέταση βάση τις μορφές χρηματοδότησης

Κατήσογλου, Φωτεινή

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια εκτενείς εξέταση των διαφόρων αυτών μορφών χρηματοδότησης όπου αποτελούν την σύγχρονη μορφή πλέων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως την ραχοκοκαλιά της ελληνικής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικότερα της Ελλάδας αφού λόγο του μεγέθους και τη μορφή τους υπερτερούν έναντι των άλλων. Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζουμε τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό όπως είναι τα δάνεια κίνησης, τα επενδυτικά δάνεια και τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Εξετάζουμε κάθε μορφή ξεχωριστά δίνοντας τον ορισμό, τις προϋποθέσεις όπως και τις απαιτήσεις των κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά. Ήταν αξιόλογο να δούμε σε μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο τις διακυμάνσεις τους και τις μεταβολές των επιτοκίων τους λόγο των συνθηκών που επικρατούσαν κάθε χρόνο στην Ελλάδα ώστε να διακρίνουμε και τα μέτρα όπου κάθε χρόνο θαμπιζόντουσαν ώστε να υπάρχει μια οικονομία που να ανταποκρίνεται εύκολα στις ανάγκες. Ήταν επίσης αξιόλογο να δούμε και να εξετάσουμε τα <κόκκινα δάνεια>, μιας που είναι μείζον θέμα στις μέρες μας και αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για την Ελλάδα, και κατά πόσο έχει επηρεάσει η κρίση σε αυτό το κομμάτι. Συνεχίζοντας στο τρίτο κεφάλαιο μετά τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό κάνουμε μια εξέταση των συγχρόνων μορφών χρηματοδότησης όπου προαναφερθήκαμε στην αρχή. Παρατηρούμε την κάθε μια μορφή ξεχωριστά δίνοντας τις προϋποθέσεις και ποιες επιχειρήσεις είναι στις προτιμήσεις αυτών των θεσμών συμφώνα με τις ανάγκες τους. Γίνονται ιστορικές αναδρομές ώστε να γίνεται αντιληπτό καλυτέρα η ιστορία και το ξεκίνημα της κάθε μορφής και να γίνεται πιο αντιληπτή η εξέλιξη βάση των χρόνων. Τέλος συμπερασματικά καταλήγουμε μετά από αυτή την εκτενείς εξέταση όλων των μορφών χρηματοδότησης ότι πάντα υπάρχει βελτιώσει των προϋποθέσεων αυτών των θεσμών ώστε να γίνονται πιο αναζητήσημες και πιο εύκολες οι λύσεις για τις επιχειρήσεις, επίσης πάντα υπάρχουν εναλλακτικοί και ποικίλοι τρόποι και για την κάθε μια επιχείρηση ξεχωριστά ώστε να εφαρμόζεται με τις ανάγκες των κάθε μια από αυτών ξεχωριστά και πάντα οι απαιτήσεις της κάθε μιας επιχείρησης θα μεγαλώνουν όσο προχωρεί η τεχνολογία όπως και όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι ανοδικοί η καθοδικοί πάντα θα υπάρχει επιλογή να διαλέξει κάποιος ανάλογα με τις ανάγκες του.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Τραπεζικά δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.