Χρηματοοικονομική ανάλυση συνεταιρισμών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση συνεταιρισμών στην Ελλάδα

Σταφυλά, Μαρία

Στην εργασία ορίζονται οι έννοιες του συνεταιρισμού και του συνεργατισμού και αναφέρονται, επίσης, οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές. Μετά παρατίθεται μία σύντομη ιστορική εξέλιξη για τους Συνεταιρισμούς στην Ευρώπη και τον ρόλο τους και παρουσιάζεται, επίσης, η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας, που είναι πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη. Έπειτα αναφέρεται στους Συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή σε πρόδρομες συνεταιριστικές μορφές και ακολουθεί η παρουσίαση της εξέλιξής τους. Αναλύεται η δομή των συνεταιρισμών, συνεταιριστικά προβλήματα αλλά και οφέλη και, τέλος, αναφέρονται άλλες μορφές συλλογικής δράσης. Ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πέντε διαφορετικοί Συνεταιρισμοί της Ελλάδας. Το κεφάλαιο έξι περιλαμβάνει τη μελέτη των αριθμοδεικτών, ενώ στο κεφάλαιο επτά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη μεθοδολογία ανάλυσης οικονομικών δεδομένων μέσω των αριθμοδεικτών και στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και προτάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Συνεταιρισμοί
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.