Πρωτότυπος σχεδιασμός συσκευασίας μαρμελάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πρωτότυπος σχεδιασμός συσκευασίας μαρμελάδας

Βαζούρα, Ευαγγελία
Καρανικολή, Βασιλεία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός συσκευασιών για μαρμελάδα. Αρχικά γίνετε μια μικρή αναφορά στον ορισμό της συσκευασίας καθώς και στην ιστορική της εξέλιξη. Στη συνέχεια έπεται η κατηγοριοποίηση των συσκευασιών με βάση το υλικό τους και ο διαχωρισμός τους στην μεταλλική, στην χάρτινη, στην πλαστική και στην γυάλινη συσκευασία αντίστοιχα. Μέσα από τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για το κάθε υλικό γίνονται γνωστά τα χαρακτηριστικά του και με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να καταλήξουμε στο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τον σχεδιασμό των δικών μας συσκευασιών. Γίνετε αναφορά στους τύπους ετικετών, στα υλικά και στο ετικετάρισμα. Έπειτα καταγράφονται γενικές πληροφορίες για την μαρμελάδα, την ιστορική της εξέλιξη καθώς και τον τρόπο παραγωγής. Θα ακολουθήσει έρευνα αγοράς ώστε να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Συνοψίζοντας καταλήγουμε στην επιλογή της τελικής ιδέας που θα αποτελέσει το βασικό χαρακτηριστικό για την υλοποίηση των δικών μας σχεδίων για τη συσκευασία της μαρμελάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Συσκευασία - Σχεδιασμός
Συσκευασία, Υλικά της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.