Διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων καταναλωτών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και βιολογικών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων καταναλωτών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και βιολογικών

Ντανόζας, Θεόδωρος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί ο βαθμός υιοθέτησης των καινοτόμων προϊόντων διατροφής. Η εργασία βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2009, ενώ ο τόπος διεξαγωγής ήταν το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 500 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική ανάλυση, καθώς και η πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και ορισμένες στάσεις των καταναλωτών για τα βιολογικά και τα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα φαίνεται να επηρεάζουν το βαθμό υιοθέτησης των καινοτόμων προϊόντων διατροφής.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Βιολογικά προϊόντα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)