Παρουσιάση ΕΠΕ: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης, προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παρουσιάση ΕΠΕ: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης, προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

Αφατζιάνης, Ευάγγελος
Ραφαηλίδης, Χαράλαμπος

Στην εργασία αναλύθηκαν οι βασικές πτυχές μιας ΕΠΕ και έγινε η παρουσίαση της, καθώς επίσης και οι εγγραφές σύστασης, Τέλους χρήσης και ο Προσδιορισμός των οικονομικών της καταστάσεων. Σκοπός μας ήταν καλύτερη δυνατή παρουσίαση χωρίς να κουράζει και να ταλαιπωρεί τον αναγνώστη. Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς η παρουσίαση της ζωής μιας εταιρίας είναι ίδια με αυτήν της παρουσίασης ενός ζωντανού οργανισμού και δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν όλα σε μια εργασία. Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης πρεσβεύει έναν ενδιάμεσο εταιρικό τύπο ανάμεσα στις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές. Ο έλληνας νομοθέτης θέλοντας να ενώσει αυτά τα δύο άκρα δημιούργησε την ΕΠΕ, η οποία είχε ήδη καθιερωθεί στα δίκαια των υπολοίπων χωρών με πρώτη την Γερμανία το 1884. Ο συγκεκριμένος εταιρικός τύπος όπως και κάθε άλλος εταιρικός τύπος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η ΕΠΕ ωστόσο είναι ένας πολύ συμφέρον εταιρικός τύπος γιατί προστατεύει τον εταίρο από την δέσμευση της προσωπικής του περιουσίας σε περίπτωση επιχειρηματικής αποτυχίας. Όσο για τους δανειστές της εταιρίας αυτοί καλύπτονται από το εταιρικό κεφάλαιο και την περιουσία της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.