Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το leasing στην Ελλάδα

Κοντός, Παναγιώτης

Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει τη χρηματοδοτική μίσθωση. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής περιλαμβάνει την έννοια του leasing, την ιστορική του εξέλιξη, τα άτομα που περιέχονται στη σύμβαση αυτή καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η χρηματοδοτική μίσθωση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Αυτές οι μορφές αναλύονται στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ελλάδα. Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού στην Ελλάδα σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην χώρα μας. Επίσης, αναλύονται οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που υπάρχουν στην Ελλάδα καθώς και η πορεία τους τα τελευταία έτη. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία του leasing, από την απόφαση της επιχείρησης μέχρι και την λήξη του. Περιγράφονται επίσης όλες οι περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τέλος, γίνεται η σύγκριση του leasing με τον δανεισμό και με την κοινή μίσθωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.