Χρηματοοικονομικοί δείκτες και αποτίμηση μετοχών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηματοοικονομικοί δείκτες και αποτίμηση μετοχών

Τσάνι, Ολτιάνα

Με την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε, χρησιμοποιώντας μοντέλα αποτίμησης μετοχών με βάση την οικονομική θεωρία και δεδομένα που αφορούν την πορεία των μετοχών ενός συγκεκριμένου δείκτη να υπολογίσουμε μια θεωρητική τιμή και να συγκρίνουμε με την τρέχουσα, ερμηνεύοντας τις δίφορες κίνησης των τιμών των μετοχών μαζί με τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς. Όλοι ακούμε καθημερινά στις είδησης για το χρηματιστήριο, την άνοδο ή την πτώση του γενικού δείκτη, του επενδυτές, τον τζίρο. Γενικότερα το χρηματιστήριο μπήκε για τα καλά στην ζωή μας την περίοδο 1999, με την απότομη μεγάλη πτώση, το λεγόμενο "κραχ", που ακλούθησε την άνοδο των προηγούμενων. Αριθμοδείκτες είναι μια σχέση μεταξύ δυο μεγεθών που μπορούν να παρασταθούν είτε σαν λόγος αυτών είτε σαν εκατοστιαία αναλόγια αυτών. Αριθμοδείκτης επομένως είναι μιας σχέση μεταξύ δυο χαρακτηριστικών δεδομένων της επιχείρησης, εν δείκτη της καθαρής θέσης, του δυναμικού, της δραστηριότητας ή της αποδοτικότητας αυτής, σχέση ενδεικτική γιατί από δυο δεδομένα παρέχεται ένα νέο στοιχειό. Είναι αυτονόητο ότι ο αριθμοδείκτης είναι χωρίς αξία αν τα μεγέθη από τα όποια αποτελείται έχουν επιλεγεί εσφαλμένα. Πράγματι δεν αρκεί να συνδυάσουμε δυο οποιαδήποτε μεγέθη για να έχουμε ένα ενδιαφέρων νέο στοιχειό, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια λογική συσχέτιση των δυο ορών του αριθμοδείκτη. Τα μεγέθη που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν οροί αριθμοδεικτών είναι τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τον ισολογισμό, τους λογαριασμούς εκμετάλλευσης ή το λογαριασμό κερδών και ζημιών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διάχυτη η αντίληψη πως οι τιμές των μετοχών δεν αντικατοπτρίζουν τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των εταιριών. Οι οπαδοί αυτής της αντίληψης υποστηρίζουν πως υπάρχει έλλειψη σχέσης μεταξύ της συμπεριφοράς μιας μετοχής και της σχετικής εταιρικής απόδοσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δείκτες μετοχών
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.