Εξομοίωση τοπολογιών ασύρματων δικτύων με λογισμικό NS-2

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εξομοίωση τοπολογιών ασύρματων δικτύων με λογισμικό NS-2

Μαντζιάβας, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται για την ανάπτυξη ενός πρότυπου ασύρματου δικτύου επικοινωνιών, βασισμένου σε ανοικτά πρότυπα, για την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, χημικά ατυχήματα, κ.λ.π. Το δίκτυο αποτελείται από φορητούς, ενεργειακά αυτόνομους ασύρματους σταθμούς πού αναπτύσσονται στο χώρο ενδιαφέροντος και σχηματίζουν ένα ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών αυτόματα, χωρίς την ανάγκη διαχείρισης του δικτύου. Το δίκτυο δεν απαιτεί την παρουσία τηλεπικοινωνιακής υποδομής (GSM, TETRA, κ.τ.λ.) στο χώρο ανάπτυξής του. Επειδή η σχεδίαση βασίζεται σε hardware συμβατό με συνηθισμένους προσωπικούς υπολογιστές, οι σταθμοί μπορούν να ενεργούν σαν πελάτες ή σταθμοί βάσης και επίσης μπορούν να υποστηρίξουν λογισμικό δρομολόγησης. Η εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της εξομοίωσης τέτοιας μορφής ασύρματων δικτύων και αξιολογεί την καταλληλότητα εργαλείων ανοικτού κώδικα (Open Source) όπως είναι το NS. Με τα κατάλληλα προγράμματα εξομοιώνονται πολλά διαφορετικά σενάρια από άποψη τοπολογίας δικτύου. Το τελικό αποτέλεσμα αξιολογεί τα σενάρια, τα οποία είναι βασισμένα σε σταθμούς βάσης και τοπολογίες single-hop και multi-hop.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.