Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

Μαλτέζος, Δημήτριος

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του ΚΦΑΣ όπως ψηφίστηκε με τον Νόμο 4093/2012 και άρχισε να ισχύει στις αρχές του 2013 και οι τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν με τον Νόμο 4223/2013 που άρχισε να ισχύει από αρχές του 2014. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι να αναζητηθούν οι λέξεις κλειδιά σε φορολογιστικές πηγές, που αναφέρονται στο τέλος της εργασίας και στην αρθογραφία και βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτά που αφορούν γενικά τον ΚΦΑΣ και σε αυτά που αφορούν τις αλλαγές του με τους νόμους 4093/2012 και 4223/2013 και επίσης να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις των αγροτών στην τήρηση βιβλίων που ταλαιπώρησε αρκετά του λογιστικό κόσμο και στα πρόστιμα του ΚΦΑΣ τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 55 και άρθρο 54 του Νόμου 4174/2014, ενός νόμου που άλλαξε τα δρώμενα στις κυρώσεις που επιβάλει το κράτος. Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει το πρακτικό και σύγχρονος θεωρητικό μέρος έτσι ώστε να υπάρχει μία συνέχεια παραδειγμάτων εκ του θεωρητικού πλαισίου λόγω ότι αναφέρονται σε νόμους επιτρέποντας να υπάρχει παράθεση και επεξήγηση τους. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον σκοπό της αλλαγής του ΚΒΣ στον ΚΦΑΣ και το δεύτερο παρουσιάζει τον ΚΦΑΣ. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις αλλαγές του ΚΦΑΣ με βάση τον Νόμο 4093/2012 και το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις αλλαγές με βάση τον Νόμο 4223/2013 στον οποίο αναφέρονται και οι αλλαγές στους αγρότες με παραδείγματα. Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στις κυρώσεις του ΚΦΑΣ όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 54 και 55 του Νόμου 4174/2014 και αναφέρονται παραδείγματα στα πρόστιμα των πλαστών και εικονικών στοιχείων. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως ο ΚΦΑΣ είναι ένας νόμος ο οποίος ξεκίνησε με ημερομηνία λήξεως σε κάποια άρθρα και με τον ερχομό του 2014 ορίστηκε η ημερομηνία λήξεως του αναφέροντας ότι θα ισχύει μέχρι 31/12/2014 και μετά γίνεται αναφορά για Ελληνικά Πρότυπα το οποίο δίνει αρκετές ασάφειες και αμφιβολίες. Η θεώρηση των στοιχείων και των βιβλίων έχει πλέον καταργηθεί και αντικαταστάθηκε με την αντίστοιχη υποχρέωση παροχής συγκεντρωτικών καταστάσεων σε μηνιαία βάση για τα έσοδα και τριμηνιαία για τα έξοδα. Οι κυρώσεις για τα πλαστά και εικονικά στοιχεία με παλιότερες διατάξεις σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ωφέλιμες ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι ωφέλιμες έναντι αυτών του Νόμου 4174/2014.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.