Ενεργειακά φυτά και βιοκαύσιμα, επιπτώσεις και πολιτικές στην οικονομία και στο περιβάλλον = Energy plants and biofuels, repercussions and policies in the economy and in the environment

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ενεργειακά φυτά και βιοκαύσιμα, επιπτώσεις και πολιτικές στην οικονομία και στο περιβάλλον = Energy plants and biofuels, repercussions and policies in the economy and in the environment

Παπαθανασίου, Μαρία

Η βιομάζα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράγει βιοκαύσιμα από την αξιοποίηση γεωργικών, δασικών προϊόντων, από κατάλοιπα και απόβλητα της δασοκομίας, από ζωικά υπολείμματα, από κατάλοιπα της βιομηχανίας τροφίμων, από καλλιέργειες ενεργειακών φυτών, από αστικά απόβλητα. Η βιοενέργεια δεν διαταράσσει τον κύκλο του διοξειδίου του άνθρακα συντελώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και συγχρόνως μπορεί να αποτελέσει μοχλό αναπτυξιακής διαδικασίας καθώς η παραγωγή της μπορεί να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη με νέες επενδύσεις και με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή, στη δασοπονία και στις μονάδες μεταποίησης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμου . Η παρούσα εργασία μελετά τα ενεργειακά φυτά και τα βιοκαύσιμα. Το ενδιαφέρον για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε δεδομένου ότι στη σημερινή εποχή τα βιοκαύσιμα αποτελούν μια σημαντικά αξιόλογη πηγή ενέργειας για το μέλλον. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική προωθεί νέες μεθόδους προκειμένου για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για τον περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Βιοκαύσιμα
Βιοαέριο
Ενεργειακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.