Ενεργειακά φυτά και βιοκαύσιμα, επιπτώσεις και πολιτικές στην οικονομία και στο περιβάλλον = Energy plants and biofuels, repercussions and policies in the economy and in the environment

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ενεργειακά φυτά και βιοκαύσιμα, επιπτώσεις και πολιτικές στην οικονομία και στο περιβάλλον = Energy plants and biofuels, repercussions and policies in the economy and in the environment

Παπαθανασίου, Μαρία

Η βιομάζα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράγει βιοκαύσιμα από την αξιοποίηση γεωργικών, δασικών προϊόντων, από κατάλοιπα και απόβλητα της δασοκομίας, από ζωικά υπολείμματα, από κατάλοιπα της βιομηχανίας τροφίμων, από καλλιέργειες ενεργειακών φυτών, από αστικά απόβλητα. Η βιοενέργεια δεν διαταράσσει τον κύκλο του διοξειδίου του άνθρακα συντελώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και συγχρόνως μπορεί να αποτελέσει μοχλό αναπτυξιακής διαδικασίας καθώς η παραγωγή της μπορεί να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη με νέες επενδύσεις και με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή, στη δασοπονία και στις μονάδες μεταποίησης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμου . Η παρούσα εργασία μελετά τα ενεργειακά φυτά και τα βιοκαύσιμα. Το ενδιαφέρον για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε δεδομένου ότι στη σημερινή εποχή τα βιοκαύσιμα αποτελούν μια σημαντικά αξιόλογη πηγή ενέργειας για το μέλλον. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική προωθεί νέες μεθόδους προκειμένου για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για τον περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Βιοκαύσιμα
Βιοαέριο
Ενεργειακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)