Ευφυή συνεργαζόμενα συστήματα αυτοκινήτων για την οδική ασφάλεια = Intelligent co-operative systems in cars for ready safety

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ευφυή συνεργαζόμενα συστήματα αυτοκινήτων για την οδική ασφάλεια = Intelligent co-operative systems in cars for ready safety

Κέμος, Βάϊος

Ο στόχος του παρούσας εργασίας είναι να παραδώσει τα εισαγωγικά για την αρχιτεκτονική ενός πλαισίου, που εξαρτάται από την ανάλυση των σχετικών τεχνολογικών στερεοτύπων. Αυτή η έρευνα μπορεί να αφορά διάφορες πτυχές αρχίζοντας με τα προηγούμενα IST (Ιnformation Society Technologies - Τεχνολογίες κοινωνίας των πληροφοριών) Projects, που έχουν ήδη σχέση με αυτό το πρόβλημα, σε ακολουθία με την ανάλυση κάθε ενότητας που περιέχεται στην παρούσα εργασία και τελειώνοντας με μια εμπορική ανάλυση των διαθέσιμων λύσεων, καλύτερων πρακτικών και ερευνητικών αρχών, κάνοντας προβολή των ήδη υπαρχόντων προϊόντων και τεχνολογιών στην τωρινή αγορά που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το πλαίσιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδική ασφάλεια
Αυτοκίνητα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.