Ανάλυση Ε.Ε. = Analysis of limited partnership

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ανάλυση Ε.Ε. = Analysis of limited partnership

Κοσκινιώτης, Νέστορας

Στο πλαίσιο της εργασίας θα αναλύσουμε τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρίας. Σκοπός της εργασίας είναι να κατανοήσουμε και να εντοπίσουμε τις δυνατότητες μιας εταιρίας τέτοιας μορφής. Για το λόγο αυτό, αφού παρουσιάσουμε το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που αφορά την νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρίας, στο τελευταίο μέρος της εργασίας θα την παρουσιάσουμε από λογιστική άποψη, σύμφωνα με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα λογιστικά βιβλία. Στα πλαίσια του δικαίου των εμπορικών εταιριών εξετάζονται τα νομικά πρόσωπα ή αλλιώς οι ενώσεις δύο ή περισσοτέρων προσώπων που καταβάλλοντας κοινές εισφορές επιδιώκουν κοινό εμπορικό σκοπό, οι οποίες καλούνται εμπορικές εταιρίες. Βασική διάκριση των εταιριών εμπορικού δικαίου είναι οι προσωπικές και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες. Οι προσωπικές εταιρίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διακρίνονται σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες. Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες διακρίνονται κυρίως στην ανώνυμη εταιρία στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)