Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

Γεωργίου, Δημοσθένης
Ρηγάκης, Χρήστος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να περιγράψει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή πάνω στον ορισμό και τον σκοπό των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερειακή ιστορική αναδρομή για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και την παρουσία της σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Η.Π.Α. και Ελλάδα. Πιο κάτω περιγράφονται τα κυριότερα όργανα κατάρτισης των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π., οι γενικές αρχές των προτύπων, οι διαδικασίες έκδοσης τους, το σχέδιο βελτίωσης τους καθώς και ο κατάλογος των προτύπων που βρίσκονται σε ισχύ. Στο τέλος του εισαγωγικού κεφαλαίου γίνεται αναφορά στο πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και στις βασικές διαφορές τους από τα Ελληνικά πρότυπα. Αμέσως μετά ακολουθεί το κύριο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, όπου αναφέρονται ένα προς ένα όλα τα πρότυπα που βρίσκονται σε ισχύ. Μετά το θεωρητικό κομμάτι, παραθέτονται οι οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank και του ομίλου της, όπου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Π. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.