Σχεδιασμός πρωτότυπης ηλεκτρικής τοστιέρας και συσκευασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σχεδιασμός πρωτότυπης ηλεκτρικής τοστιέρας και συσκευασίας

Σμαρόπουλος, Απόστολος

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης της τοστιέρας, καθώς επίσης οι εργονομικές και λειτουργικές παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη στην τελική διαμόρφωσή της. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθεί η ιστορία του ψωμιού και του τοστ και στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο, της τοστιέρας. Έπειτα θα παρουσιαστεί μία έρευνα για τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα επεξηγηθούν τα στάδια εξέλιξης του σχεδιασμού της τοστιέρας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα ηλεκτρολογικά μέρη της τοστιέρας. Στο έκτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα εξαρτήματα της τοστιέρας, όπως και στη συναρμολόγησή τους. Στο έβδομο κεφάλαιο θα δικαιολογείται η επιλογή των υλικών, των εξαρτημάτων. ‘Έπειτα θα γίνουν τεχνικές μελέτες, των βασικών εξαρτημάτων. Στο δέκατο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα βήματα της ταχείας πρωτοτυποποίησης. Τέλος στα τελευταία δύο κεφάλαια, θα αναλυθεί η συσκευασία της τοστιέρας, αλλά εργονομικές και νομοθετικές παράμετροι που την αφορούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Σχέδιο, Βιομηχανικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.