Ο εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα

Σαμαράς, Δημήτριος
Μποσματζής, Ζήσης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως απώτερο σκοπό της να εξετάσει τη διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Για την πληρέστερη αποτύπωση της διαδικασίας του Εσωτερικού Ελέγχου επιχειρείται μια εισαγωγική ανασκόπηση στον ρόλο της ελεγκτικής, και κυρίως στον ρόλο και την σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Εν συνεχεία, θα παρατεθούν τα σημαντικότερα επαγγελματικά πρότυπα ελέγχου, καθώς επίσης και ενδεδειγμένες πρακτικές έτσι όπως έχουν δημοσιευθεί από αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς, και όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί διεθνώς και χρησιμοποιούνται.Στο τελευταίο μέρος αυτής της εργασίας, θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε κάποιες περιπτώσεις Δημόσιων Οργανισμών εξετάζοντας τα όποια φαινόμενα διαφθοράς έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς. Από αυτή τη μελέτη αναμένεται να διαφανούν οι αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και του γενικότερου θεσμικού πλαισίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα χρησιμοποιηθούν άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, επισκέψεις σε βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, πρακτικά από διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, άρθρα εφημερίδων, αποσπάσματα από ακαδημαϊκά βιβλία και πληροφορίες από διαδικτυακές σελίδες.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή πρότυπα ελέγχου
Έλεγχος, Εσωτερικός
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.