Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Α.Ε.

Μυλωνά, Μαρία

Στην εργασία αναλύεται η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.). Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της, η ίδρυσή της, η ακυρότητά της, τα όργανά της καθώς και τα βιβλία της. Επίσης, περιγράφεται η διάθεση των κερδών της καθώς και η λύση, η εκκαθάριση και η απογραφή της. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την μηχανογράφηση. Αναφέρονται ποια βιβλία είναι θεωρημένα και ποια αθεώρητα. Περιλαμβάνει τη μηχανογραφημένη λογιστική, τα πλεονεκτήματά της και τις διαφορές της με το χειρόγραφο τρόπο. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων και συγκεκριμένα στο κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών. Αναφέρονται όλες οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. που αφορούν την μηχανογράφηση. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει ένα παράδειγμα μηχανογράφησης που αφορά μια Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Μηχανοργάνωση - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.