Διασφάλιση ποιότητας και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διασφάλιση ποιότητας και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό τομέα

Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος

Η εργασία έχει ως σκοπό να προσδιορίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην προσφορά μιας ποιοτικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, προσπαθεί να προσδιορίσει την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ μιας ποιοτικής υπηρεσίας αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, όπου παρουσιάζονται οι κύριοι στόχοι της ποιότητας σε άμεση σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον τραπεζικό τομέα. Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίστηκαν γενικά οι έννοιες του ανθρώπινου δυναμικού, αναλύθηκε η συμπεριφορά του με σκοπό την κατανόηση της ευρύτητας και της σπουδαιότητας του θέματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο, μέσα από την μελέτη ενός συνόλου υπαλλήλων, έγινε προσπάθεια έρευνας σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι υπάλληλοι ενός καταστήματος την έννοια της ποιότητας αλλά έγινε και προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων μιας βασικής αρχής ,που πρέπει να διέπει τις τράπεζες, την επικοινωνία. Συμπερασματικά, απώτερος σκοπός της εργασίας είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης γενικές γνώσεις πάνω σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό τομέα, πως εφαρμόζονται στην πράξη και ποιες είναι οι συνέπειες στην λειτουργία των τραπεζικών οργανισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ποιότητα υπηρεσιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.