Είδη αντλιών: περιγραφή και εφαρμογές

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2007 (EN)
Είδη αντλιών: περιγραφή και εφαρμογές

Παπαδοπούλου, Ζαφείρω

Στην παρούσα εργασία, αρχικά ορίζονται οι βασικές έννοιες γύρω από τη μηχανική των αντλιών. Στη συνέχεια καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των δυναμικών αντλιών και των αντλιών δυναμικού τύπου. Παρακάτω αναφέρονται τα είδη των αντλιών με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος εφαρμογής τους. Στη συνέχεια αναφέρεται η σπουδαιοτητα της εκπαίδευσης του προσωπικού και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές. Κατόπιν εξετάζεται ο ηλεκτροκινητήρας και στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρικές γεννήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)