Είδη αντλιών: περιγραφή και εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Είδη αντλιών: περιγραφή και εφαρμογές

Παπαδοπούλου, Ζαφείρω

Στην παρούσα εργασία, αρχικά ορίζονται οι βασικές έννοιες γύρω από τη μηχανική των αντλιών. Στη συνέχεια καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των δυναμικών αντλιών και των αντλιών δυναμικού τύπου. Παρακάτω αναφέρονται τα είδη των αντλιών με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος εφαρμογής τους. Στη συνέχεια αναφέρεται η σπουδαιοτητα της εκπαίδευσης του προσωπικού και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές. Κατόπιν εξετάζεται ο ηλεκτροκινητήρας και στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρικές γεννήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.