Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
I-Deas Drafting

Μαυρογιαννίδου, Ευταξία-Ειρήνη

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής, που εξασφαλίζουν αύξηση στην παραγωγικότητα των οικονομιών και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προιόντων. Η χρήση των υπολογιστών, με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, στο παραγωγικό περιβάλλον, συνέβαλε στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα της παραδοσιακής τεχνολογίας και οριοθέτησε την εμφάνιση και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών παραγωγής. Η εργασία αυτή γράφτηκε για να καλύψει τις εισαγωγικές έννοιες του τομέα της χρήσης υπολογιστών στην τρισδιάστατη σχεδίαση. Σκοπός της εργασίας ήταν η συγγραφή ενός εύκολα αναγνώσιμου εισαγωγικού εγχειριδίου, το οποίο να εισάγει τους αμύητους στις νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα να αποτελέσει βασική αναφορά των ειδικευμένων τεχνικών στην τεχνολογία I-DEAS. Πιο αναλυτικά, το εγχειρίδιο χωρίζεται σε Δέκα Τέσσερις ενότητες . Κάθε ενότητα είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να δίνετε η δυνατότητα της επιμέρους μελέτης και κατανόησης. Η σειρά των ενοτήτων είναι τοποθετημένη ως προς το επίπεδο δυσκολίας. Η τεχνολογία I-DEAS είναι το μέσο για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής δομής, μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.