Τυποποίηση, πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές σε κατασκευαστικά έργα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Τυποποίηση, πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές σε κατασκευαστικά έργα

Χριστογιάννη, Χριστίνα

Το αντικείμενο της Πτυχιακής εργασίας είναι η Τυποποίηση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή Δημοσίων έργων, η ισχύουσα Νομοθεσία, οι Μελέτες που εκπονούνται πάνω στα Δημόσια Έργα, ο Ποιοτικός έλεγχος, τα Μέτρα ασφάλειας, Διασφάλιση ποιότητας, τα χρησιμοποιούμενα υλικά των παραπάνω και ο Αντισεισμικός κώδικας που ισχύει. Το Πρώτο κεφάλαιο περιέχει το ιστορικό της τυποποίησης, τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της. Περιγράφει την τυποποίηση στην Ελλάδα και τους κώδικες του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), καθώς και την Διεθνή τυποποίηση και τους οργανισμούς της. Το Δεύτερο κεφαλαίο αναφέρεται στην Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 106/89. στις απαιτήσεις των δομικών κατασκευών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην έννοια της πιστότητας και τους Ευρωκώδικες. Το Τρίτο κεφαλαίο αναφέρεται στα Δημόσια Έργα, δηλαδή στην έννοια του δημόσιου έργου, στην Νομοθεσία που ισχύει, στην διαδικασία ανάθεσης και τους τρόπους που πραγματοποιείται, στις βασικές διοικητικές πράξεις και στα τεύχη δημοπράτησης. Το Τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τις Μελέτες που γίνονται πάνω στα δημόσια έργα, το νομικό πλαίσιο που τα διέπει και την διαδικασία ανάθεσης της μελέτης. Το Πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον έλεγχο της παραγωγής, στα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται, στις διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας και στον έλεγχο μελετών –κατασκευών. Το Έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα υλικά καθώς επίσης και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δημόσιων έργων. Το Έβδομο κεφάλαιο περιγράφει τον αντισεισμικό κώδικα, τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται και στις απαιτήσεις των κτιρίων σχετικά με την προστασία έναντι των σεισμικών δονήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τυποποίηση
Κατασκευές - Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.