Ποιότητα και εργαλεία ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ποιότητα και εργαλεία ποιότητας

Μπίτου, Χριστίνα
Θεοδωρίδου, Ελένη

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγουμε τον ορισμό, σημασία, την εξέλιξη της ποιότητας, τα βραβεία της καθώς και τους πατέρες της (gurus). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε την έννοια της διασφάλισης ποιότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους οργανισμούς τυποποίησης καθώς και τα πρότυπα που ισχύουν στις διάφορες περιπτώσεις όπως των προϊόντων, του περιβάλλοντος και των τροφίμων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε τη διοίκηση ολικής ποιότητας που ουσιαστικά είναι το τελευταίο βήμα για την ποιότητα. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα βασικά εργαλεία για την βελτίωση της ποιότητας, με διάφορα παραδείγματα κάνοντάς τα έτσι πιο κατανοητά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ολικής ποιότητας
Διοίκηση ολικής ποιότητας - Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.