Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
CAD/CAM και ρομποτική

Λιάκος, Χρήστος

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής οι οποίες εξασφαλίζουν αύξηση στη παραγωγικότητα και βελτίωση στη ποιότητα των παραγόμενων αγαθών. Η παράλληλη εξέλιξη του τομέα της ρομποτικής με τη βοήθεια των ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής Cim και σχεδιασμού Cad/Cam είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ των δύο αυτών τομέων με σκοπό τη βελτιστοποίηση των μελλοντικών βιομηχανιών. Πολύ σημαντικό ρόλο στη γοργή αυτή ανάπτυξη έπαιξε ο αυτοματισμός της παραγωγής με τη βοήθεια βέβαια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ρομποτική είναι μια μόνο πλευρά ,και μάλιστα η σημαντικότερη, της υποβοηθούμενης από Η/Υ μεταποίησης και της γενικής τάσης για αύξηση του αυτοματισμού σ’αυτήν. Δεν πρέπει επίσης να αγνοηθεί το γεγονός ότι η εισαγωγή των ρομπότ ήταν μέρος των πιο σημαντικών αλλαγών ως προς τον αυτοματισμό που σημειώθηκαν στη παραγωγική διαδικασία κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ρομποτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.