Δημιουργία SPIN-OFF Εταιρείας (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ) ανάλυση περίπτωσης στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δημιουργία SPIN-OFF Εταιρείας (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ) ανάλυση περίπτωσης στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

Καλεϊτζή, Νικολέτα

Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να κατανοήσουμε τη μεγάλη επίδραση που ασκούν οι πανεπιστημιακοί φορείς στη δημιουργία εταιρειών έντασης γνώσης (spin-off). Δεύτερον, καταλαβαίνουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να χειριστούμε καλύτερα τη γνώση που παράγεται στα ερευνητικά εργαστήρια. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη της γνώσης προϋποθέτει καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και την περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευσή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.