Μεθοδολογία σχεδιασμού και γεωμετρική μοντελοποίηση = Desing methods and geometric modeling

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μεθοδολογία σχεδιασμού και γεωμετρική μοντελοποίηση = Desing methods and geometric modeling

Λουκανοπούλου, Ζωή

Η πτυχιακή ξεκινά με μια αναφορά στον σχεδιασμό ενός προϊόντος, τα προβλήματα που κατά καιρούς υπάρχουν και πως αυτά αντιμετωπίζονται από τους σχεδιαστές, καθώς επίσης και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας σχεδιαστής για την δημιουργία ενός προϊόντος. Στην συνέχεια γίνετε αναφορά στην εξέλιξη της διαδικασίας σχεδιασμού από την περίοδο της σκιαγράφησης έως την περίοδο που εμφανίστηκαν οι υπολογιστές και πόσο επηρέασαν τον σχεδιασμό. Στην συνέχεια αναπτύσσεται η μεθοδολογία που ακολουθεί ένας σχεδιαστής για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός προϊόντος και αναλύονται διεξοδικά όλα τα βήματα της μεθοδολογίας καθώς επίσης επεξηγούνται οι διάφοροι μέθοδοι σχεδιασμού ενός προϊόντος. Στην συνέχεια περνάμε στον σχεδιασμό με την βοήθεια του υπολογιστή (CAD-computer aided design) και στην μοντελοποίηση τον στερεών. Γίνεται αναφορά στα διάφορα σχέδια μοντελοποίησης στερεών, στα προβλήματα τους και πως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι η λύση των προβλημάτων αυτών. Έπειτα περνάμε στην απεικόνιση των σημείων, στους μετασχηματισμούς τους και στις καμπύλες. Στο τέλος παρατίθεται μία μελέτη για την κατασκευή ενός βιομηχανικού καροτσιού για να δούμε την διαδικασία που ακολουθεί ένας σχεδιαστής ή μια ομάδα σχεδιαστών για να φτάσει στο τελικό προϊόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.